Skip to main content

मायक्रो ब्रेक घ्या..

आत्ताच्या या काळात आपण सगळेच लॉक डाउनमुळे ब्रेक वर आहोत. आधीच कंटाळा आलाय, कामही व्यवस्थित होत नाहीयेत, मग अजून कसला निराळा ब्रेक हवा? अगदी बरोबर! 
मायक्रो ब्रेक म्हणजे 5 ते 10 सेकंदांचा छोटासा ब्रेक किंवा विश्रांती.. आता ही का आणि कशाला घ्यायची ते आपण जाणून घेऊया..
ओव्हर ऑल आत्ता आपलं लाईफ पाहिलत तर आपण एरवी पेक्षाही खूप बसून आहोत. घरातील काम सोडून बाकीचा वेळ एकतर ऑफिसच वर्क फ्रॉम होम किंवा टीव्ही पाहणे किंवा वाचन किंवा मोबाईल वापरणे यातच जातो आहे.
 जर तुम्ही बारकाईने पाहिलत तर ही सगळी कामं एकाच ठिकाणी किंवा एकाच स्थितीत बसून किंवा उभं राहून करायची आहेत. 
 म्हणजे उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण कॉम्प्युटर वर काम करत आहोत तेव्हा मान एकाच स्थितीमध्ये खूप वेळ राहते. म्हणजे अॅक्चुली मानेच्या स्नायूंचा ग्रुप सारखा सारखा त्याच दिशेने आणि तेच तेच काम करत राहतो. यामुळे मानेच्या मसल्स वर ताण येऊन ते दुखावले जाऊ लागतात. आपण जागेवरून जरूर उठतो पण साधारण दीड-दोन तासाने. पाणी प्यायला /जेवायला/वॉशरूम ला जायला पण हा सगळा ब्रेक सारखा घेता येऊ शकत नाही. अर्थात हा ब्रेक ही स्नायूंसाठी महत्वाचा असतो. त्याला मॅक्रो ब्रेक म्हणतात. म्हणजे पाच मिनिटं किंवा वरचा ब्रेक.
 आता लक्षात घ्या आपण कामामध्ये मेंटल ब्रेक घेतो म्हणजे कामात तोचतोचपणा येत नाही आणि आपण जास्त इफेक्टिवेली काम करू शकतो. तसेच स्नायू नाही आराम मिळण्याच्या दृष्टीने आपल्याला त्यांना ब्रेक द्यायला नको का?
 हा ब्रेक जसा आधी म्हणलं तसं पाच ते दहा सेकंदाचा पुरेसा आहे. पण तो दर अर्ध्या तासाने घेणे गरजेचे आहे. खाली मायक्रो ब्रेकचा चार्ट शेअर करत आहे. हे व्यायाम कम्प्युटर वापरताना उपयुक्त आहेतच पण कुठलेही बैठे काम करणाऱ्या साठी उत्तम आहेत.
 चार्ट मधील व्यायाम एका ब्रेकमध्ये एक असा केला तरीही चालेल. जसं तुम्ही पाहताय बारा चित्रे आहेत. समजा उदाहरणार्थ, ९३० वाजता तुम्ही पहिला व्यायाम दहा सेकंदासाठी केलात, तर १० वाजता तुम्ही दुसरा व्यायाम दहा सेकंद साठी कराल.. आणि पुढे.
 कामांमध्ये हा ब्रेक घ्यायचा लक्षात राहणे अवघड आहे तेव्हा आपल्या मोबाईल मधला अलार्म किंवा ब्रेक रिमाइंडर सारखे ॲप्स वापरता येतील, जे तुम्हाला व्यायामाची विश्रांती घ्यायची आठवण करतील.
 असे केल्याने स्नायूंना अतिश्रम व्हायचे नाहीत व त्यांना उत्तम रक्तपुरवठा मेंटेन राहील. म्हणजे अर्थातच सांध्यांवर येणारा ताणही कमी राहील.
 हे व्यायाम करून पहा आणि काही शंका असल्यास व्हाट्सअप वर भेटूच!
 
डॉ. सुप्रिया अंतरकर जोशी
क्युरा ® फिजिओथेरपी क्लिनिक ,पुणे
7276020207
 

Comments

Popular posts from this blog

EXERCISING IN RHEUMATOID ARTHRITIS

When in you are in pain, getting list of exercises from your physiotherapy doctor and building fit musculature is the last thing on your mind! But believe me exercises have a great role, not only in reducing pain but also to avoid deformities and joint complications that may arise with arthritis. In this article, I am going to discuss about how we can prevent joint deformities and pain in small joints of hand and feet. Before we do that, let us have a quick view of how exercises can help you in arthritis and save your joints.   ( Benefits of exercises ) Regular exercises mean, ü   Less pain from arthritis:- ·          Exercises help in improving blood circulation, more blood flow means more nutrients and oxygen to working muscles and joint. Improved blood flow helps removing toxic products from the tissues. ·          Working muscles are more flexible and stronger. Stronger the muscle less is the pressure on the joint and this in turn slows down joint wear and tear. 

How to prevent worsening of knee pain?

Knee joint pain is one of the most common joint injury. It can be caused by sudden jerk, overuse or by underlying condition like arthritis. Symptoms of knee injury can include pain, swelling and stiffness. Knee joint has the main function to bend, straighten and bear weight of the body. Knee joint is more than just the hinge joint as it can twist and rotate to some extent. In order to have this balance of stability and flexibility, knee joint relies on its ligaments and cartilage.  Knee joint involves  4 bones. Thigh bone, two bones of lower legs, and a knee cap. The joint has four main ligaments out of which ACL provides front and back rotational stability to the knee, which is why it is most commonly injured ligament in the knee. The joint surface of the knee is covered by cartilage which produces joint fluid to have smooth movements in the joint line. The joint also has to menisci, which are shock absorbing cushions in the joint.  As joint has got perfect balance

WHAT TO DO IF YOU HAVE ANKLE SPRAIN?

An ankle sprain is an injury to the ligaments that connect the bones of the leg to the foot. The injury typically happens when you accidentally twist or turn your ankle in an awkward way. This can stretch or tear the ligaments that hold your ankle bones and joints together. All ligaments have a specific range of motion and boundaries that allow them to keep the joints stabilized. When ligaments surrounding the ankle are pushed past these boundaries, it causes a sprain. You should call your doctor right away if you sprain your ankle. Your doctor can determine the severity of the injury and recommend a proper course of treatment. It can take several weeks or months for a sprained ankle to heal completely. You may have a sprained ankle if you notice the following symptoms in the ankle: ·          tenderness ·          pain and swelling ·          inability to put weight on the affected ankle How is it diagnosed? Your doctor will perform a physical exam to determin